Racorduri RQ-PSI cu izolator

Sectiune conductor mm2 Diametru prindere surub M Cod L1 mm
1,5 - 2,5 3 RQ-PSI 1,5x3 18,3
  4 RQ-PSI 1,5x4 22,5
  5 RQ-PSI 1,5x5 22,5
  6 RQ-PSI 1,5x6 28
  8 RQ-PSI 1,5x8 28,5
  10 RQ-PSI 1,5x10 32,1
2,5 - 4 3 RQ-PSI 2,5x3 21,7
  4 RQ-PSI 2,5x4 23,1
  5 RQ-PSI 2,5x5 23,5
  6 RQ-PSI 2,5x6 26,7
  8 RQ-PSI 2,5x8 28,6
  10 RQ-PSI 2,5x10 32,4
4 - 6 3 RQ-PSI 4 - 6x3 22,1
  4 RQ-PSI 4 - 6x4 28,2
  5 RQ-PSI 4 - 6x5 27
  6 RQ-PSI 4 - 6x6 31,7
  8 RQ-PSI 4 - 6x6 36,4
  10 RQ-PSI 4 - 6x10 36,4
  12 RQ-PSI 4 - 6x12 39,6

 

 

 

 

Papuc inelar izolat:     din banda de cupru stanat cu poliamid (RQ- PSI)


Executate:     conform standard

 

 

Galerie foto